2551115843 6934140409 Μιαούλη 15, Αλεξανδρούπολη 68100 (πεζόδρομος έναντι Δημαρχείου) karaxrli@gmail.com
 
 
 
 
 


Αστικό - Εμπράγματο - Οικογενειακό - Κληρονομικό - Ενοχικό - Διαμεσολάβηση - Εμπορικό - Εταιρικό - Τραπεζικό - Ποινικό - Διοικητικό - Κτηματολόγιο - Μεταφράσεις - Επικυρώσεις | Αλεξανδρούπολη Έβρος


Η δικηγόρος Πασχαλιά Καραχρήστου με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, από το 2014 είναι σε θέση να συμβουλεύσει και να παράσχει υπεύθυνα και αποτελεσματικά νομική κάλυψη σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων δικαίου όπως το αστικό δίκαιο (εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό και ενοχικό), το εμπορικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, το τραπεζικό δίκαιο, τη διαμεσολάβηση, όπου είναι πιστοποιημένη, καθώς επίσης με μεταφράσεις κι επικυρώσεις εγγράφων στην αγγλική, γερμανική και τουρκική γλώσσα.

Η παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η από κοινού εύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων, είναι ο πρωταρχικός της στόχος, έχοντας σα συνέπεια την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, παρέχοντας με αυτό το τρόπο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, χαράσσοντας με άριστη προετοιμασία και μεθοδικότητα την κατάλληλη στρατηγική.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ρυθμίζει όλες τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις ζωής και ιδιωτικών συναλλαγών που διαμορφώνονται μέσα σ’ ένα κράτος, με κύριο νομοθέτημα τον Αστικό Κώδικα.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντικείμενό του η ρύθμιση του εμπορίου με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου και τη προστασία των εμπόρων και των συναλλασσόμενων με αυτούς.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αφορά στις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους αλλά και έναντι άλλων (τρίτων) προσώπων, αλλά και στη σύσταση των εταιρειών και στη γενικότερη λειτουργία αυτών.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, μέσω του διαμεσολαβητή, επιχειρούν να καταλήξουν σε μία αμοιβαία διευθέτηση της διαφοράς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ρυθμίζει τα σχετικά με τον γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα, τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών κ.α.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αποτελεί το σύνολο των κανόνων του δικαίου που καθορίζουν τις πράξεις εκείνες που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα καθώς και την απειλούμενη κύρωση (τιμωρία).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις προσώπου μετά το θάνατο αυτού, όπως κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, νόμιμη μοίρα κ.α.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ρυθμίζει τις ενοχές, τις έννομες σχέσεις δηλαδή με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει να προβεί σε μια πράξη ή σε μια παροχή προς ένα άλλο πρόσωπο.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη, ορίζοντας ποια είναι τα δικαιώματα αυτά.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στα πλαίσια της διαδικασίας κτηματογράφησης, οι πολίτες καλούνται να προβούν στις δηλώσεις των δικαιωμάτων τους επί των ακινήτων της περιοχής.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ρυθμίζει τις σχέσεις του χρηματοδότη και του λήπτη της χρηματοδότησης, αλλά και κάθε πράξη ή σύμβαση οικονομικής συναλλαγής με τη μεσολάβηση τράπεζας.

ΑΦΟΣΙΩΣΗ

ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Διαθέτουμε ευρεία γνώση κι εμπειρία σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων δικαίου και με αφοσίωση παρέχουμε υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις μοναδικές, ανθρώπινες απαιτήσεις σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Στα πλαίσια της διαμεσολάβησης αμερόληπτα κι εχέμυθα παλεύουμε μ’ ενσυναίσθηση και σεβασμό τη κάθε υπόθεση, λόγω της γνώσης ότι τίποτε δεν διευθετείται οριστικά και ουσιαστικά μέχρι να διευθετηθεί σωστά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στο χώρο των μεταφράσεων και των επικυρώσεων λειτουργούμε αποτελεσματικά λόγω της αρτιότατης προετοιμασίας και της μεθοδικότητά μας, με στόχο την παράδοση ολοκληρωμένων και αξιόπιστων εγγράφων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

κι ελάτε να γνωριστούμε για να συζητήσουμε την υπόθεση σας και σε αγαστή συνεργασία να προετοιμάσουμε με λεπτομέρεια και σχολαστικότητα την ιδανική προσέγγισή της!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ