2551115843 6934140409 Μιαούλη 15, Αλεξανδρούπολη 68100 (πεζόδρομος έναντι Δημαρχείου) karaxrli@gmail.com
hero image

 

 
 

 

Αστικό - Εμπράγματο - Οικογενειακό - Κληρονομικό - Ενοχικό - Διαμεσολάβηση - Εμπορικό - Εταιρικό - Τραπεζικό - Ποινικό - Διοικητικό - Κτηματολόγιο - Μεταφράσεις - Επικυρώσεις | Αλεξανδρούπολη Έβρος


Η δικηγόρος Πασχαλιά Καραχρήστου με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες με συνέπεια, υπευθυνότητα κι επαγγελματισμό, προετοιμάζοντας με λεπτομέρεια και σχολαστικότητα κάθε εξωδικαστική ή δικαστική υπόθεση, με απώτερο σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, παρέχοντας με αυτό το τρόπο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση καλλιεργώντας την αίσθηση της ασφάλειας και της στήριξης.

Συνδυάζοντας το σεβασμό με την εχεμύθεια, προτεραιότητά της αποτελούν η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων σας, πάντα μέσω της πιστής τήρησης των κανόνων δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος.

 
 
 
 
 
Ενδεικτικά οι τομείς ενασχόλησης κι εξειδίκευσης που δραστηριοποιείται είναι:
 
 
 
Ασφαλιστικά μέτρα
Οικογενειακό δίκαιο
Διαζύγιο κατ' αντιδικίαν
Συναινετικό διαζύγιο
Διατροφή
Επιμέλεια τέκνων
Αγοραπωλησίες ακινήτων
Έρευνα τίτλων σε υποθηκοφυλακεία
Έλεγχος τίτλων σε υποθηκοφυλακεία
Κληρονομικό δίκαιο
Δίκαιο κτηματολογίου
Δικαστική συμπαράσταση
 
 
Δασικές διαφορές
Δασικές ενστάσεις
Μισθώσεις
Συμβάσεις
Συμφωνητικά
Σύλλογοι
Σωματεία
Συνεταιρισμοί
Εμπορικό δίκαιο
Αξιόγραφα
Προσωπικές εταιρείες
Κεφαλαιουχικές εταιρείες
 
 
Εταιρικές διαφορές
Διοικητικό δίκαιο
Φορολογικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
Τραπεζικό δίκαιο
Τροχαία ατυχήματα
Μεταφράσεις
Επικυρώσεις αγγλικών εγγράφων
Επικυρώσεις γερμανικών εγγράφων
Επικυρώσεις τουρκικών εγγράφων
Διαμεσολάβηση
Κτηματολογική διαμεσολάβηση
 
 
 
 
 
 
Έχοντας χειριστεί με επιτυχία κι υπευθυνότητα πληθώρα δικαστικών υποθέσεων, εγγυάται την τάχιστη αντιμετώπιση κι αποτελεσματική επίλυση κάθε νομικής υπόθεσης, την αμερόληπτη διαμεσολάβηση καθώς επίσης και την αξιόπιστη εκπόνηση επίσημων μεταφράσεων πάσης φύσεως εγγράφων και την επίσημη επικύρωση αυτών, χτίζοντας με αυτό το τρόπο μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, σε συνάρτηση πάντα με την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και τη συνεχή επικοινωνία μαζί σας.
 
 
 
 
 
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Είναι ο κλάδος που ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών («πολιτών») και στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα όπου διακρίνεται σε πέντε μέρη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Καθορίζει τις πράξεις εκείνες που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα καθώς και την τιμωρία που θα πρέπει να επιβληθεί στο δράστη των πράξεων αυτών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Αντικείμενό του η ρύθμιση του εμπορίου με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου και τη προστασία των εμπόρων και των συναλλασσόμενων με αυτούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ


Ασχολείται με τις σχέσεις των πολιτών (φυσικών και νομικών προσώπων) με το κράτος και διαιρείται σε Συνταγματικό, Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
κι ελάτε να γνωριστούμε για να συζητήσουμε την υπόθεση σας
και σε αγαστή συνεργασία να προετοιμάσουμε με λεπτομέρεια και σχολαστικότητα την ιδανική προσέγγισή της!