2551115843 6934140409 Μιαούλη 15, Αλεξανδρούπολη 68100 (πεζόδρομος έναντι Δημαρχείου) karaxrli@gmail.com
hero image
 
 
 


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
 
 
 
 
Διακρίνεται σε Εθνικό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους. Περιλαμβάνει τους κανόνες του δικαίου οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους, ενώ αποτελεί το σύνολο των κανόνων, διατάξεων και αρχών, με τους οποίους ρυθμίζονται οι νομικές πτυχές των εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών.

Σκοπός του εμπορικού δικαίου είναι η ανάπτυξη του εμπορίου και η προστασία των εμπόρων και των συναλλασσόμενων με αυτούς. Με την έννοια εμπόριο αναφερόμαστε στο σύνολο διαδικασιών που, με στόχο το οικονομικό κέρδος, λαμβάνουν μέρος στη ριψοκίνδυνη κερδοσκοπική διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των λεγόμενων οικονομικών αγαθών. Επιπρόσθετα, με την έννοια έμπορος αναφερόμαστε σε όποιον ασκεί εμπορικές πράξεις και έχει ως επάγγελμα την εμπορία, σύμφωνα, πάντα, με τον εμπορικό κώδικα.

Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός, οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις κλπ.