2551115843 6934140409 Μιαούλη 15, Αλεξανδρούπολη 68100 (πεζόδρομος έναντι Δημαρχείου) karaxrli@gmail.com
hero image

 

 
 

 

Αστικό - Εμπράγματο - Οικογενειακό - Κληρονομικό - Ενοχικό - Διαμεσολάβηση - Εμπορικό - Εταιρικό - Τραπεζικό - Ποινικό - Διοικητικό - Κτηματολόγιο - Μεταφράσεις - Επικυρώσεις | Αλεξανδρούπολη Έβρος


Η δικηγόρος Πασχαλιά Καραχρήστου με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, ασχολείται επίσης με την εκπόνηση επίσημων μεταφράσεων πάσης φύσεως εγγράφων όπως πιστοποιητικά, πτυχία, ιατρικά έγγραφα, νομικά έγγραφα, συμβόλαια κ.α., αναλαμβάνοντας παράλληλα και την επικύρωση εγγράφων πάσης φύσεως με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille) και την επίσημη επικύρωση εγγράφων.
 
 
 
 
 
 
 
Μετάφραση κι Επικύρωση


Με τον όρο «Επικυρωμένη» εννοούμε την μετάφραση εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από κάποιο αρμόδιο πρόσωπο, δηλαδή έχει πιστοποιηθεί η εγκυρότητα τους. Είναι πιστοποιημένη και έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής και προϋποθέτει:
Να είναι έγκυρο το πρωτότυπο
Να συνοδεύεται μαζί με το πρωτότυπο
Να επικυρωθεί επίσημα από αρμόδια αρχή (δικηγόρο)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται:
Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα
Η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα

Συγκεκριμένα, μια μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων για να είναι έγκυρη είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει το πρωτότυπο του ξενόγλωσσου εγγράφου και τη μετάφραση αυτού επικυρωμένη. Το έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από τη βεβαίωση ότι αποτελεί ακριβή μετάφραση του πρωτοτύπου αλλά και ότι ο δικηγόρος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας που μετέφρασε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
κι ελάτε να γνωριστούμε για να συζητήσουμε την υπόθεση σας
και σε αγαστή συνεργασία να προετοιμάσουμε με λεπτομέρεια και σχολαστικότητα την ιδανική προσέγγισή της!