2551115843 6934140409 Μιαούλη 15, Αλεξανδρούπολη 68100 (πεζόδρομος έναντι Δημαρχείου) karaxrli@gmail.com
hero image
 
 
 


ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
 
 
 
 
Η ποινική επιστήμη ασχολείται με την έρευνα του «ποινικού φαινομένου». Τα τρία βασικά στοιχεία που συγκροτούν το «ποινικό φαινόμενο» είναι τα κοινωνικά αγαθά, το έγκλημα (ως προσβολή των αγαθών αυτών) και η ποινή (ως απάντηση της οργανωμένης κοινωνίας σ’ αυτή την προσβολή).

Ως κοινωνικά αγαθά ορίζονται τα (υλικά) αντικείμενα του εξωτερικού χώρου, αντιληπτά με τις αισθήσεις, ή φυσικές ή κοινωνικές ιδιότητες αυτών των αντικειμένων, που ικανοποιούν και εξυπηρετούν βιοτικές ανάγκες και συμφέροντα των μελών της κοινωνίας, γι’ αυτό και αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της κοινωνικής ζωής.

Είναι πιθανό μια πράξη μολονότι στρέφεται κατά ενός αντικειμένου, να θίγει περισσότερα κοινωνικά αγαθά. Στη γραπτή τυποποίηση, δηλαδή περιγραφή, του «ποινικού φαινομένου» ορίζονται βασικά οι πράξεις που θεωρούνται προσβολές κοινωνικών αγαθών (το έγκλημα) και η μορφή της κοινωνικής αντίδρασης σ’ αυτές (η ποινή). Το κοινωνικό αγαθό άλλοτε ορίζεται άμεσα και άλλοτε υποδηλώνεται μέσα από τον ορισμό της αξιόποινης πράξης.